VBTC

Sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất Việt Nam

Bắt đầu giao dịch Tìm hiểu Bitcoin

>> Tặng ngay 20.000₫ khi hoàn tất việc đăng ký <<

Nhanh

Hệ thống khớp lệnh chỉ với 35 mili-giây ACK. Sử dụng kiến trúc tương tự NYSE. Nạp/Rút Bitcoin tức thì.

An toàn

Sử dụng WebSockets API dựa trên giao thức FIX và HTTPS để tránh các lỗ hổng an ninh.

Minh bạch

Giống như Bitcoin: 100% mã nguồn mở. Không có đơn hàng ẩn nhằm thao túng thị trường.

Thanh khoản

Các nhà tạo lập thị trường từ Mỹ, Singapore, Hong Kong, Israel và Việt Nam. Robot giao dịch tần suất cao và cơ cấu phí tạo lập/tiếp nhận để tối đa hóa tính thanh khoản.